محاسبه آنلاین حقوق و دستمزد کارگران در سال 1402 + صدور فیش حقوقی

 محاسبه دستمزد و حقوق  کارگران در سال 1402به همراه فیش حقوق حداقل دستمزد روزانه مبنای وصول حق‌بیمه بیمه‌شدگان مشمول قوانین کار و تامین‌اجتماعی (به استثنای مشاغل و فعالیت‌های دارای دستمزد مقطوع)‌ ‌سال 1402به بعد مبلغ 1.769.428ریال می باشد. براین اساس با افزایش27 درصدی حداقل دستمزد در سال 1402، حقوق یک کارگر حداقلی بگیر  بدون فرزند…

محاسبه آنلاین حقوق و دستمزد سال 1401 و صدور فیش حقوقی (رایگان)

لطفاً قبل از انجام محاسبات راهنما را مطالعه فرمایید. راهنمای محاسبه حقوق و دستمزد کارگران محاسبه مرخصی استفاده نشده کارگران محاسبه اضافه کاری ، شبکاری و جمعه کاری محاسبه حق سنوات و مزایای پایان کار کارگران محاسبه مالیات حقوق ،خودرو و خانه سال 1401 محاسبه حق بیمه و جرائم تامین اجتماعی محاسبه حق بیمه کارگاه…

محاسبه آنلاین حقوق و دستمزد کارگران سال 1401 + صدور فیش حقوقی (نسخه کامل)

لطفاً قبل از انجام محاسبات راهنما را مطالعه فرمایید. راهنمای محاسبه حقوق و دستمزد کارگران محاسبه مرخصی استفاده نشده کارگران محاسبه اضافه کاری ، شبکاری و جمعه کاری محاسبه حق سنوات و مزایای پایان کار کارگران محاسبه مالیات حقوق ،خودرو و خانه سال 1401 محاسبه حق بیمه و جرائم تامین اجتماعی محاسبه حق بیمه کارگاه…

محاسبه آنلاین حقوق و دستمزد کارگران نوبت کار سال ۱۴۰۱ + صدور فیش حقوقی (پاره وقت)

لطفاً قبل از انجام محاسبات راهنما را مطالعه فرمایید. راهنمای محاسبه حقوق و دستمزد کارگران محاسبه مرخصی استفاده نشده کارگران محاسبه اضافه کاری ، شبکاری و جمعه کاری محاسبه حق سنوات و مزایای پایان کار کارگران محاسبه مالیات حقوق ،خودرو و خانه سال 1401 محاسبه حق بیمه و جرائم تامین اجتماعی محاسبه حق بیمه کارگاه…

محاسبه آنلاین حقوق و دستمزد کارگران نوبت کار در سال ۱۴۰۱ + صدور فیش حقوقی (کارکرد کامل)

لطفاً قبل از انجام محاسبات راهنما را مطالعه فرمایید. راهنمای محاسبه حقوق و دستمزد کارگران محاسبه مرخصی استفاده نشده کارگران محاسبه اضافه کاری ، شبکاری و جمعه کاری محاسبه حق سنوات و مزایای پایان کار کارگران محاسبه مالیات حقوق ،خودرو و خانه سال 1401 محاسبه حق بیمه و جرائم تامین اجتماعی محاسبه حق بیمه کارگاه…

محاسبه دستمزد بر مبنای ساعت کار در سال 1401

محاسبه آنلاین حقوق و دستمزد بر مبنای ساعت کار برای محاسبه حقوق و دستمزد ماهیانه کارگران بر مبنای ساعت کار در سال 1401 می توانید از نرم افزار زیر استفاده نمایید. نحوه محاسبه حقوق و مزایا و دستمزد و بیمه کارگران پاره وقت و ساعتی محاسبه حقوق و دستمزد و مزایای کارگران ساعتی و پاره…

محاسبه آنلاین دستمزد کارگران شیفت کاری (فوق العاده نوبتکاری)

برای محاسبه و دانلود فیش حقوقی کارگران نوبت کاری (شیفت کاری ) ……… «یکی از دکمه های زیر را انتخاب نمایید» محاسبه آنلاین حقوق و دستمزد کارگران نوبت کارسال ۱۴۰۱ + صدور فیش حقوقی (کارکرد کامل) «رایگان» محاسبه آنلاین حقوق و دستمزد کارگران نوبت کار سال ۱۴۰۱ + صدور فیش حقوقی (پاره وقت) «پرداخت هزینه»…

میانگین حقوق در ایالات متحده آمریکا

میانگین حقوق در ایالات متحده 2021 بیشتر مردم دوست دارند تا میزان حقوق دریافتی خود را با دستمزد های پرداخت شده در سایر کشورها به خصوص کشورهای پیشرفته مقایسه نمایند و بررسی نمایند افراد در کشورهای دیگر با عنوان های شغلی یکسان چه میزان حقوق دریافت می نمایند. در این مطلب ما به بررسی میزان…

راهنمای محاسبه حقوق و دستمزد

راهنمای محاسبه حقوق ، دستمزد و مزایای سال 1400 دستمزد روزانه : حداقل دستمزد روزانه در سال۱۴۰۰ معادل  ۸۸۵،۱۶۵ ریال می باشد وحداکثر دستمزد روزانه مشمول کسر حق بیمه  در سال۱۴۰۰هفت برابر حداقل دستمزد روزانه معادل ۶،۱۹۶،۱۵۵  ریال  برای  ماه‌های ۳۱، ۳۰ و ۲۹ روزه  می‌باشد. جدول تغییرات سطوح مزدی با احتساب افزایش ها و پایه…

جدول تغییرات سطوح مزدی با احتساب افزایش ها و پایه سنوات سالیانه سال 1401

جدول تغییرات سطوح مزدی با احتساب افزایش ها و پایه سنوات سالیانه برای نمونه: مزد کارگری که در ابتدای سال ۹۳ استخدام شده از ابتدای ۱۴۰۱ مبلغ ۱.۷۷۲.۸۷۳ ریال خواهد بود.