نحوه محاسبه مالیات حقوق سال ۱۴۰۱

سقف معافیت مالیاتی حقوق موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات های مستقیم در سال ۱۴۰۱ مبلغ ششصد و هفتاد و دو میلیون (۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰) ریال سالانه می باشد. این مبلغ برای هر ماه ۵۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال خواهد بود.

  •  تا ۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال حقوق سالانه معاف از مالیات
  • نسبت به مازاد ششصد و هفتاد و دو میلیون (۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰) ریال تا یک میلیارد و هشتصد میلیون (۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال، ده­ درصد (۱۰%)
  •  نسبت به مازاد یک میلیارد و هشتصد میلیون (۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تا سه میلیارد (۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال، پانزده درصد (۱۵%)
  • نسبت به مازاد سه میلیارد (۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تا چهار میلیارد و دویست میلیون (۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال، بیست درصد (۲۰%)
  • نسبت به مازاد چهارمیلیارد و دویست میلیون (۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال به بالا، سی درصد (۳۰%)

نحوه محاسبه مالیات سالانه واحد های مسکونی و ویلا های لوکس

واحد مسکونی با ارزش روز معادل ۱۰ میلیارد تومان و بیشتر به نرخ زیر مشمول مالیات می‌باشند:

۱ ــ نسبت به مازاد ۱۰ تا ۱۵ میلیارد تومان، یک در هزار

۲ ــ نسبت به مازاد ۱۵ تا ۲۵ میلیارد تومان، دو در هزار

۳ ــ نسبت به مازاد ۲۵ تا ۴۰ میلیارد تومان، سه در هزار

۴ ــ نسبت به مازاد ۴۰ تا ۶۰ میلیارد تومان، چهار در هزار

۵ ــ نسبت به مازاد ۶۰ میلیارد تومان به بالا، پنج در هزار

 موارد زیر مشمول این مالیات نمی‌باشند:

۱- واحدهای مسکونی در حال ساخت

۲- واحدهای مسکونی در سال تملک

نحوه محاسبه مالیات سالانه خودروهای لوکس در سال 1401

مالیات خودروهای لوکس با قیمت بالاتر از یک میلیارد تومان نیز به این شرح مشخص شده است.

  • خودرو تا سقف یک میلیارد تومان مشمول مالیات نخواهد شد.
  • تا ۱.۵ میلیارد تومان نسبت به مازاد یک میلیارد تومان: یک درصد
  • تا ۳ میلیارد تومان نسبت به مازاد ۱.۵ میلیارد تومان: ۲ درصد
  • تا ۴.۵ میلیارد تومان نسبت به مازاد ۳ میلیارد تومان: ۳ درصد
  • نسبت به مازاد ۴.۵ میلیارد تومان: ۴ درصد
به کانال تلگرام سایت آتیه من بپیوندید atiyehman-telegram
در اینستاگرام آتیه من را دنبال نمایید

2 Comments

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment