محاسبه آنلاین دستمزد و حقوق کارگران در سال 1403 + فیش حقوقی

ویژگی‌های فیش حقوقی آنلاین آتیه من: محاسبه  حقوق و دستمزد طبق قوانین مالیاتی، قانون کار و قانون بیمه تامین اجتماعی محاسبه  انواع مزایای رفاهی و قانونی و سایر مزایای مشمول و غیرمشمول مالیات و حق اولاد ، حق مسکن ، حق تاهل و …. محاسبه مبلغ اضافه کاری، جمعه کاری ، شب کاری محاسبه پایه…