در جلسات هیات های تشخیص مطالبات تامین اجتماعی چه باید کرد؟

متن فوق حاوی بیش از 20 مورد مدارک و مستندات قابل ارائه در هیات های بدوی و تجدید نظر تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی همراه با توضیحات و نحوه چگونگی جمع آوری و ارائه مدارک فوق به هیات های مربوطه می باشد.

ما در این مقاله بدهی های  ناشی  از عدم ارسال لیست حق  بیمه ماهانه کارگران  ، بدهی های ناشی از بازرسی کارگاه و بدهی های ناشی از ادعای سابقه کارگران را بررسی می نماییم.

ما  قصد نداریم که با تبلیغات و بزرگ نمایی نظر شما را برای دانلود این فایل جلب نماییم ولی اگر واقعا در این خصوص دچار مشکل شده اید این مطالب به شما کمک فراوانی خواهد نمود.

اگر شطرنج بازی می کنید و قواعد بازی شطرنج را نمیدانید، قطعا بازنده بازی خواهید بود.

 

ارائه فوق شامل سر فصل های ذیل می باشد:

  • انواع بدهی های تامین اجتماعی
  • بدهی های ناشی از بازرسی
  • نحوه اعتراض به بدهی های تامین اجتماعی
  • مدارک و مستندات قابل ارائه جهت بررسی بدهی های ناشی از بازرسی و عدم ارسال لیست حق بیمه ماهانه کارگران
  • مدارک و مستندات قابل ارائه جهت بررسی بدهی های ناشی از ادعای سوابق کارگران
  • نحوه اعتراض به رای هیات بدوی
  • فرم های اعتراض به بدهی

 

نحوه اعتراض کارفرما به بدهی 1نحوه اعتراض کارفرما به بدهی 2


فایل : pdf

تعداد صفحات : 16

قیمت : 15000 تومان

150,000 ریال – خرید