رمزمحاسبه ساعت کاری و فوق العاده نوبت کاری

پس از پرداخت رمز به شما نمایش داده می شود، شما باید رمز نشان داده شده را در قسمت مربوطه وارد نمایید. سپس سیستم جهت محاسبه و چاپ فیش حقوقی فعال می گردد. سیستم به گونه ای طراحی شده است که شما  با استفاده از رمز دریافتی چندین مرتبه در همان روز دریافت رمز، امکان…

رمز

رمز پس از پرداخت رمز به شما نمایش داده می شود، شما باید رمز نشان داده شده را در قسمت مربوطه وارد نمایید. سپس سیستم جهت چاپ فیش حقوقی فعال می گردد. سیستم به گونه ای طراحی شده است که شما  با استفاده از رمز دریافتی چندین مرتبه  امکان چاپ فیش حقوقی خود را داشته…

نحوه اعتراض به بدهی های تامین اجتماعی

در جلسات هیات های تشخیص مطالبات تامین اجتماعی چه باید کرد؟ متن فوق حاوی بیش از 20 مورد مدارک و مستندات قابل ارائه در هیات های بدوی و تجدید نظر تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی همراه با توضیحات و نحوه چگونگی جمع آوری و ارائه مدارک فوق به هیات های مربوطه می باشد. تنها کافیست…