نحوه اعتراض به بدهی های تامین اجتماعی

در جلسات هیات های تشخیص مطالبات تامین اجتماعی چه باید کرد؟ متن فوق حاوی بیش از 20 مورد مدارک و مستندات قابل ارائه در هیات های بدوی و تجدید نظر تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی همراه با توضیحات و نحوه چگونگی جمع آوری و ارائه مدارک فوق به هیات های مربوطه می باشد. ما در…

چگونه در زمان بازنشستگی حقوق بیشتری دریافت نماییم

5 راهکار طلایی که در زمان بازنشستگی حقوق بیشتری داشته باشید بازنشستگی در زندگی هر فردی مرزی برای وارد شدن به یکی از بخش‌های مهم زندگی می باشد. با توجه به اینکه در دوران بازنشستگی هزینه ها افزیش می یابد از جمله هزینه های پزشکی شخص و همسر ایشان  همچنین تحصیل و ازدواج فرزندان و…