راهنمای محاسبه حقوق و دستمزد

راهنمای محاسبه حقوق ، دستمزد و مزایای سال 1400 دستمزد روزانه : حداقل دستمزد روزانه در سال۱۴۰۰ معادل  ۸۸۵،۱۶۵ ریال می باشد وحداکثر دستمزد روزانه مشمول کسر حق بیمه  در سال۱۴۰۰هفت برابر حداقل دستمزد روزانه معادل ۶،۱۹۶،۱۵۵  ریال  برای  ماه‌های ۳۱، ۳۰ و ۲۹ روزه  می‌باشد. جدول تغییرات سطوح مزدی با احتساب افزایش ها و پایه…