محاسبه آنلاین مالیات حقوق ،خودرو و خانه 1401

مالیات حقوق سال ۱۴۰۱مالیات خانه و ویلا های لوکسمالیات خودرومالیات حقوق سال ۱۴۰۱ نحوه محاسبه مالیات حقوق سال ۱۴۰۱ سقف معافیت مالیاتی حقوق موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات های مستقیم در سال ۱۴۰۱ مبلغ ششصد و هفتاد و دو میلیون (۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰) ریال سالانه می باشد. این مبلغ برای هر ماه ۵۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال خواهد بود.  تا ۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰…