محاسبه آنلاین حق بیمه کارگاه مشمول معافیت

فهرست کامل محاسبات آنلاین حق بیمه تامین اجتماعی محاسبه آنلاین حق بیمه کارگاه مشمول معافیت + 5 کارگر محاسبه آنلاین حق بیمه کارگاه مشمول معافیت سایت آتیه من جهت بهره مندی شما عزیزان اقدام به ارائه محاسبه آنلاین حق بیمه کارگاه مشمول معافیت (social security insurance calculation ) نموده است . به منظور حمایت از…

محاسبه آنلاین حق بیمه قراردادهای پیمانکاری

فهرست کامل محاسبات آنلاین بیمه فهرست کارگاه های مشمول کمک دولت محاسبه آنلاین حق بیمه قراردادهای پیمانکاری باتوجه به ماده38 قانون تامین اجتماعی در مواردی که انجام کار بطور مقاطعه و قراردادهای پیمانکاری به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار میشود. کارفرما باید در قراردادی که منعقد میکند. مقاطعه کار را متعهد نماید. که کارکنان خود…