محاسبه آنلاین مرخصی استفاده نشده کارگران

   مرخصی استحقاقی استفاده نشده کارگران   برای محاسبه  مرخصی استفاده نشده کارگران بهتر است به نکات زیر توجه نموده و سپس از برنامه محاسبه آنلاین سایت آتیه من استفاده نمایید. برابر با ماده ۶۴ قانون کار کارگران در هر سال می توانند از ۲۶ روز مرخصی استحقاقی با مزد استفاده نمایند، تعطیلات رسمی جزو مرخصی…