5 راهکار طلایی که در زمان بازنشستگی حقوق بیشتری داشته باشید

بازنشستگی در زندگی هر فردی مرزی برای وارد شدن به یکی از بخش‌های مهم زندگی می باشد. با توجه به اینکه در دوران بازنشستگی هزینه ها افزیش می یابد از جمله هزینه های پزشکی شخص و همسر ایشان  همچنین تحصیل و ازدواج فرزندان و در بسیاری موارد حقوق بازنشستگی کفاف این هزینه ها را نمی دهد.

هرکس مسئول مشکلات و پدید آورنده شادمانی خویش است ،اوضاع و احوال زندگی شما زمانی تغییر میکند که برای تغییر آن اقدام کنید. تعداد زیادی از مردم بر این باورند که باید در انتظار نشست و دید که دست روز گار چه سرنوشتی را برایشان رقم میزند.

به هر تقدیر وضعیت زندگی به خودی خود تغییر نمی کند و باید دست به عمل زد  “از صدای گذر آب بود که من فهمیدم ، تندتر از آب روان، عمر گران میگذرد

اگر شطرنج بازی می کنید و قواعد بازی شطرنج را نمی دانید، قطعا بازنده بازی خواهید بود.

فایل فوق حاوی مطالب و راهکارهایی طلایی و کاملا کاربردی می باشد که با توجه به قوانین سازمان تامین اجتماعی جمع آوری گردیده است که شما با خواندن آن می توانید در زمان بازنشستگی حقوق بیشتری دریافت نمایید.


فایل :pdf

تعداد صفحات: 10

قیمت:  10000 تومان

100,000 ریال – خرید