راهنمای محاسبه حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور

راهنمای محاسبه آنلاین مشاغل سخت و زیان آور   آخرین حقوق:  در این قسمت شما آخرین حقوق ماهانه مشمول بیمه که توسط کارفرما در لیست های حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی ارسال می گردد را وارد نمایید. شما بیمه شدگان می توانید با استفاده از روشهای زیر آخرین حقوقی را که کارفرما برای شما…