جدول تغییرات سطوح مزدی با احتساب افزایش ها و پایه سنوات سالیانه سال 1401

جدول تغییرات سطوح مزدی با احتساب افزایش ها و پایه سنوات سالیانه برای نمونه: مزد کارگری که در ابتدای سال ۹۳ استخدام شده از ابتدای ۱۴۰۱ مبلغ ۱.۷۷۲.۸۷۳ ریال خواهد بود.